top of page
06Asset 1@3x.png
draft_eduHub_edited.png
Study Tour

ทัศนศึกษาต่างประเทศ

สิงคโปร์

06Asset 4@3x.png

ญี่ปุ่น

06Asset 3@3x.png
06Asset 2@3x.png

Japan Study Tour

ศึกษาดูงาน โครงการ ศูนย์พัฒนาคุณภาพวิชาภาษาญี่ปุ่น

ดูงานญี่ปุ่น 🇯🇵_200616_0013.jpg
ดูงานญี่ปุ่น 🇯🇵_200616_0012.jpg
ดูงานญี่ปุ่น 🇯🇵_200616_0019.jpg
ดูงานญี่ปุ่น 🇯🇵_200616_0018.jpg
ดูงานญี่ปุ่น 🇯🇵_200616_0014.jpg
10Asset 3@3x.png
08Asset 1@3x.png
bottom of page